Opiskelijakunta COPSA hakee toiminnanjohtajan sijaista.

Opiskelijakunta Copsa etsii toiminnanjohtajan työvapaan sijaista

Opiskelijakunta on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululain 41§:ään (932/2014).  COPSA on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö sekä ammattikorkeakoulun sisällä, että ulkopuolella.  Toimimme kolmen maakunnan alueella Ylivieskassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa ja palvelemme opiskelijoita jotka opiskelevat sekä monimuoto- että lähiopetuksessa. Kaikkiaan Centria ammattikorkeakoulu on 4300 opiskelijan yhteisö, jossa työympäristö on monikulttuurinen, sillä ammattikorkeakoulumme on yksi kansainvälisimpiä koko maassa.

Toiminnanjohtajan työnkuvaan kuuluu;

 • edunvalvonta
 • taloudesta vastaaminen
 • valmistelee hallituksen ja edustajiston päätöksen tekoa ja vastaa päätösten toteutumisesta
 • toimii esihenkilötehtävissä toimiston muille työntekijöille
 • yhteistyösopimusten ja kumppanuuksien solmiminen

Etsimme innokasta ja motivoitunutta ja motivoivaa henkilöä, joka kykenee toimivaan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Järjestöalan kokemus ja tuntemus katsotaan eduksi, kaikkein tärkeintä on halu ja innostus oppia uutta. Yhteistyötaidot on kultaa, ja sujuvan suomenkielen lisäksi edellytämme sujuvaa kommunikointia ja viestintää myös englannin kielellä.

Tehtävä on kokoaikainen (37,5h/vko) ja toivomme mahdollisuutta aloittaa toukokuussa. Sijaisuus on määräaikainen 6 kk, mutta mahdollisuus jatkua toistaiseksi voimassa olevana.  Noudatamme ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimusta.  

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV toimitetaan torstaihin 21.4 kl 15.00 mennessä osoitteeseen tj@copsa.fi otsikolla ”Työhakemus”

Lisätetoja:

Tanja Kupiainen
Toiminnanjohtaja
tj@copsa.fi
050 3120540

Sonja Pääsukene
Hallituksen puheenjohtaja
sonja.paasukene@centria.fi

Hallitus ja edustajisto 2021

Opiskelijakunta COPSAn hallitus 2021 ja edustajisto 2021 ovat järjestäytyneet.

Edustajistoon valittiin ns. sopuvaalin kautta seuraavat yhdeksän jäsentä. Edustajisto järjestäytyi kokouksessaan 2.12. seuraavasti:

Edustajiston puheenjohtaja: Toni Lundell (tieto-ja viestintätekniikka)

Edustajiston varapuheenjohtaja: Aaron Taskinen (yhteisöpedagogi)

Edustajiston jäsenet:

Oona Kallio (sosiaaliala)

Tiuku Nuutinniemi (yhteisöpedagogi)

Sari Palosaari (kemiantekniikka)

Jaana Puumala (hoitotyö)

Kristian Tervo (liiketalous)

Jenna Tuikka (hoitotyö)

Karin Ukskoski (hoitotyö)

Vuoden 2021 edustajisto (yllä) valitsi myös opiskelijakunnan hallituksen vuodelle 2021. Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 28.12. seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja: Adelina Chachanidze (chemistry)

Hallituksen varapuheenjohtaja: Atte Lehto (yhtesiöpedagogi)

Tapahtumavastaavat: Hanna Pääkkönen (yhteisöpedagogi) ja Markku Holma (tieto- ja viestintätekniikka)

Liikuntavastaavat: Markku Holma (tieto- ja viestintätekniikka) ja Daniel Keleperas (business management)

Hyvinvointivastaava: Marwa El Atmani (IT)

Tutorointivastaavat: Hanna Pääkkönen (yhteisöpedagogi) ja Marwa El Atmani (IT)

Viestintävastaavat: Atte Lehto (yhteisöpedagogi) ja Daniel Keleperas (business management)

Opiskelijan terveydenhuolto muuttuu – YTHS tulee 1.1.2021

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto muuttuu 1.1.2021 kun ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n piiriin.

Mikä ihmeen YTHS? 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS on säätiö, joka tuottaa terveydenhoitopalveluita korkeakouluopiskelijoille. Vuoden 2021 alusta palvelut laajenevat myös AMK-opiskelijoille. Tähän asti YTHS:n palveluita ovat voineet käyttää ainoastaan yliopisto-opiskelijat. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakoulujen opiskelijoille. 

Ketkä voivat käyttää YTHS:n palveluita?

YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi lukukaudelle ja maksaneet terveydenhoitomaksun. Eli palveluiden piiriin kuuluvat AMK- ja YAMK-opiskelijat, jotka suorittavat tutkintoa, riippumatta siitä opiskeleeko monimuotona vai päivätoteutuksena ja onko suomalainen vai kansainvälinen opiskelija. Palveluiden ulkopuolelle jäävät esim. polkuopiskelijat ja vaihto-opiskelijat.

Paljonko YTHS maksaa?

YTHS:n rahoitus perustuu korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuihin (23 %) ja valtion rahoitukseen (77 %). 

Terveydenhoitomaksu on opiskelijalle pakollinen ja se on veroluonteinen. Opiskelijat maksavat sen suoraan Kelalle. Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen perusteella vuosittain.

Terveydenhoitomaksun suuruus vuonna 2021 on 71,60 euroa lukuvuodessa. Maksu on suoritettava kahdessa erässä siten, että lukukausikohtainen maksu on 35,80 euroa.

Käyntimaksuja palveluissa ei ole. YTHS perii maksun vain perumatta jääneistä ajoista.

Miten terveydenhoitomaksu maksetaan?

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

Ensimmäisen kerran amk-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Kela ei lähetä opiskelijoille laskua vaan maksu maksetaan omatoimisesti Kelan asiointipalvelussa.  

Terveydenhoitomaksu ei ole vapaaehtoinen vaan jokaisen läsnäolevan tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan opiskelijan tulee se maksaa. Jos et maksa terveydenhoitomaksua, kun olet saanut maksumuistutuksen, terveydenhoitomaksu ja viivästymismaksu voidaan kuitata ilman suostumustasi sinulle maksettavasta opintorahasta. Jos et saa opintorahaa tai muu syy estää kuittaamisen, terveydenhoitomaksu siirretään ulosottoviranomaisen perittäväksi. Pyynnöstäsi maksu voidaan kuitata myös muusta Kelan maksamasta etuudesta.

Mitä palveluita YTHS tarjoaa?

YTHS tarjoaa opiskelijoille perusterveydenhuollon palveluita, esimerkiksi seuraavia:

 • Terveydenhoitajan, lääkärin, suuhygienistin ja hammaslääkärin vastaanotto (myös etänä)
  • Määräaikaiset terveystarkastukset
 • Fysioterapia, ravitsemusterapia
 • Laboratoriotutkimukset, kuvantamistutkimukset
 • Raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys, sukupuolitautien etätestaus, neuvonta
 • Tartuntatautien ehkäisy: rokotukset, matkailuterveys
 • Tartuntatautilain ja muun lainsäädännön edellyttämät opiskeluun liittyvät tutkimukset, todistukset ja lausunnot
 • Ryhmätoiminta ja verkkokurssit
 • Opiskeluyhteisötyö ja opiskeluympäristön tarkastukset
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Psykologit ja psykiatrit, psykiatriset sairaanhoitajat, lyhytterapiat
 • Opiskelualaan liittyvä puheterapia

YTHS:n palveluihin eivät kuulu esimerkiksi päivystystoiminta, erikoissairaanhoidon palvelut, pitkäaikaissairaudet, joiden seuranta kuuluu erikoissairaanhoidon puolelle (esim. syöpätaudit, reuma, psykoosisairaudet), sairauden diagnosoinnissa tarvittavat erityistutkimukset (YTHS:llä tulee kuitenkin tunnistaa näiden tarve ja ohjata opiskelija eteenpäin), hoitoon tai opiskeluun liittymättömät todistukset, neuvolapalvelut.


Missä YTHS:n toimipisteet sijaitsevat?

Kokkola:
Kokkolaan tulee YTHS:n oma toimipiste ilman suunterveydenhoitoa. Toimipistee tulee Talonpojankadun kampukselle yliopistokeskuksen tiloihin. Kokkolassa opiskelijat saavat siis perusterveydenhoitopalvelut YTHS:n omalta toimipisteeltä ja suunterveydenhoidon palvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Suunterveydenhoidon palveluiden tuottaja ei ole vielä tiedossa.

Pietarsaari: Pietarsaareen tulee YTHS:n yhteistyökumppanin toimipiste. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Pietarsaaressa Centrian opiskelijat saavat perusterveydenhoitopalvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Pietarsaaressa palvelut tarjoaa Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Pietarsaaren opiskelijat voivat kuitekin käyttää YTHS:n omia verkkopalveluita. Suunterveydenhoidon palveluista ei ole vielä tietoa.

Ylivieska: Ylivieskaan tulee YTHS:n yhteistyökumppanin toimipiste. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Ylivieskassa Centrian opiskelijat saavat perusterveydenhoitopalvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Ylivieskassa palvelut tarjoaa Suomen Terveystalo Oy. Ylivieskan opiskelijat voivat kuitenkin käyttää YTHS:n omia verkkopalveluita. Suunterveyden palveluista ei ole vielä tietoa.

YTHS:n palveluiden piirissä olevat opiskelijat voivat kuitenkin käyttää YTHS:n omia toimipisteitä missä tahansa kaupungissa. Eli esimerkiksi Helsingissä asuva Centrian opiskelija voi käyttää YTHS:n Helsingissä sijaitsevia toimipisteitä. Yhteistyökumppanin toimipisteillä voi kuitenkin asioida vain ne opiskelijat, jotka on nimetty kyseisen yhteistyökumppanin asiakkaiksi eli kyseisessä kaupungissa opiskelevat.

Lisätietoja löydät YTHS:n omilta nettisivuilta: https://www.yths.fi/

YTHS-laajennuksen ajankohtaiset asiat ja perustiedot sekä Q&A: YTHS2021

Lisätietoja terveydenhoitomaksun maksamisesta Kelalle: Terveydenhoitomaksu

Täydennyshaku hallitukseen

Opiskelijakunta COPSAn edustajisto valitsi kokouksessaan 2.12. hallituksen puheenjohtajan ja neljä jäsentä. Viisi hallituksen jäsenen paikkaa jäi kuitenkin täyttämättä ja tämä vuoksi avaamme täydennyshaun opiskelijakunnan hallitukseen.

Nyt sinulla on mahdollisuus hakea opiskelijakunta COPSAn hallitukseen toimikaudelle 2021! COPSA on Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestää opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa.  Nyt Sinulla on loistava tilaisuus hakea mukaan toimintaan ja olla mukana vaikuttamassa konkreettisesti opiskelijoiden asioihin.  Hallitus toimii opiskelijakunnan toimeenpanevana elimenä ja hoitaa monia opiskelijakunnan käytännön tehtäviä. Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi hallituksen jäsenet hoitavat omia vastuualueitaan. Hallituksen työkielina ovat suomi ja englanti. Hallituksen jäsenten tehtäviä ovat esimerkiksi opiskelijatapahtumien suunnittelu, liikuntamahdollisuuksien järjestäminen, opiskelijakunnan viestintä ja markkinointi sekä opiskelijoiden edustaminen ja edunvalvonta. Toimikausi uudella hallituksella on 1.1.2021-31.12.2021. Hallitus kokoontuu kuitenkin järjestäytymiskokoukseen jo joulukuussa tämän vuoden puolella.
Etsimme hallitukseen opiskelijoita seuraaviin tehtäviin:

 • Hallituksen jäseniä 1-5 kpl 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on omaa vastuualueensa, jotka päätetään järjestäytymiskokouksessa. Vastuualueita ovat seuraavat: varapuheenjohtaja, tapahtumat, hyvinvointi, liikunta, tutorointi, viestintä ja kansainvälisyys. 
Hallitukseen voi hakea kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen.  

Kuinka hakea? Lähetä avoin hakemus osoitteeseen tj@copsa.fi viimeistään 14.12. klo 23.59.
Kerro ainakin seuraavat asiat:

 • Mitä opiskelet ja millä kampuksella
 • Miksi haluat mukaan opiskelijakuntatoimintaan
 • Kerro myös lyhyesti itsestäsi ja mainitse mikäli sinua kiinnostaa tietty vastuualue (vastuualueet listattu ylempänä). 

Hallituksen jäsenet valitsee opiskelijakunta COPSAn edustajisto 2021. Kaikki hallitushakijat kutsutaan haastatteluun. Hallituksessa toimimisesta saat kokemusta luottamustehtävässä toimimisesta, opintopisteitä, verkostoitumismahdollisuuksia ja lisäksi pääset konkreettisesti vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin. 


 Lisätietoja: 

Anni Virtanen

Hallituksen 2020 puheenjohtaja

anni.virtanen2@centria.fi  


tai 


Roosa-Liina Risikko

Toiminnanjohtaja

tj@copsa.fi