YTHS

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto muuttuu 1.1.2021 kun ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n piiriin.

Mikä ihmeen YTHS? 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS on säätiö, joka tuottaa terveydenhoitopalveluita korkeakouluopiskelijoille. Vuoden 2021 alusta palvelut laajenevat myös AMK-opiskelijoille. Tähän asti YTHS:n palveluita ovat voineet käyttää ainoastaan yliopisto-opiskelijat. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakoulujen opiskelijoille. 

Ketkä voivat käyttää YTHS:n palveluita?

YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi lukukaudelle ja maksaneet terveydenhoitomaksun. Eli palveluiden piiriin kuuluvat AMK- ja YAMK-opiskelijat, jotka suorittavat tutkintoa, riippumatta siitä opiskeleeko monimuotona vai päivätoteutuksena ja onko suomalainen vai kansainvälinen opiskelija. Palveluiden ulkopuolelle jäävät esim. polkuopiskelijat ja vaihto-opiskelijat.

Paljonko YTHS maksaa?

YTHS:n rahoitus perustuu korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuihin (23 %) ja valtion rahoitukseen (77 %). 

Terveydenhoitomaksu on opiskelijalle pakollinen ja se on veroluonteinen. Opiskelijat maksavat sen suoraan Kelalle. Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen perusteella vuosittain.

Terveydenhoitomaksun suuruus vuonna 2021 on 71,60 euroa lukuvuodessa. Maksu on suoritettava kahdessa erässä siten, että lukukausikohtainen maksu on 35,80 euroa.

Käyntimaksuja palveluissa ei ole. YTHS perii maksun vain perumatta jääneistä ajoista.

Miten terveydenhoitomaksu maksetaan?

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

Ensimmäisen kerran amk-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Kela ei lähetä opiskelijoille laskua vaan maksu maksetaan omatoimisesti Kelan asiointipalvelussa.  

Terveydenhoitomaksu ei ole vapaaehtoinen vaan jokaisen läsnäolevan tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan opiskelijan tulee se maksaa. Jos et maksa terveydenhoitomaksua, kun olet saanut maksumuistutuksen, terveydenhoitomaksu ja viivästymismaksu voidaan kuitata ilman suostumustasi sinulle maksettavasta opintorahasta. Jos et saa opintorahaa tai muu syy estää kuittaamisen, terveydenhoitomaksu siirretään ulosottoviranomaisen perittäväksi. Pyynnöstäsi maksu voidaan kuitata myös muusta Kelan maksamasta etuudesta.

Mitä palveluita YTHS tarjoaa?

YTHS tarjoaa opiskelijoille perusterveydenhuollon palveluita, esimerkiksi seuraavia:

 • Terveydenhoitajan, lääkärin, suuhygienistin ja hammaslääkärin vastaanotto (myös etänä)
  • Määräaikaiset terveystarkastukset
 • Fysioterapia, ravitsemusterapia
 • Laboratoriotutkimukset, kuvantamistutkimukset
 • Raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys, sukupuolitautien etätestaus, neuvonta
 • Tartuntatautien ehkäisy: rokotukset, matkailuterveys
 • Tartuntatautilain ja muun lainsäädännön edellyttämät opiskeluun liittyvät tutkimukset, todistukset ja lausunnot
 • Ryhmätoiminta ja verkkokurssit
 • Opiskeluyhteisötyö ja opiskeluympäristön tarkastukset
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Psykologit ja psykiatrit, psykiatriset sairaanhoitajat, lyhytterapiat
 • Opiskelualaan liittyvä puheterapia

YTHS:n palveluihin eivät kuulu esimerkiksi päivystystoiminta, erikoissairaanhoidon palvelut, pitkäaikaissairaudet, joiden seuranta kuuluu erikoissairaanhoidon puolelle (esim. syöpätaudit, reuma, psykoosisairaudet), sairauden diagnosoinnissa tarvittavat erityistutkimukset (YTHS:llä tulee kuitenkin tunnistaa näiden tarve ja ohjata opiskelija eteenpäin), hoitoon tai opiskeluun liittymättömät todistukset, neuvolapalvelut.


Missä YTHS:n toimipisteet sijaitsevat?

Kokkola:
Kokkolaan tulee YTHS:n oma toimipiste ilman suunterveydenhoitoa, mutta toimipisteen sijaintia ei vielä tiedetä. Kokkolassa opiskelijat saavat siis perusterveydenhoitopalvelut YTHS:n omalta toimipisteeltä ja suunterveydenhoidon palvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Suunterveydenhoidon palveluiden tuottaja ei ole vielä tiedossa.

Pietarsaari: Pietarsaareen tulee YTHS:n yhteistyökumppanin toimipiste. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Pietarsaaressa Centrian opiskelijat saavat terveydenhoitopalvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Pietarsaaressa palvelut tarjoaa Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Pietarsaaren opiskelijat voivat kuitekin käyttää YTHS:n omia verkkopalveluita.

Ylivieska: Ylivieskaan tulee YTHS:n yhteistyökumppanin toimipiste. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Ylivieskassa Centrian opiskelijat saavat terveydenhoitopalvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Ylivieskassa palvelut tarjoaa Suomen Terveystalo Oy. Ylivieskan opiskelijat voivat kuitenkin käyttää YTHS:n omia verkkopalveluita.

YTHS:n palveluiden piirissä olevat opiskelijat voivat kuitenkin käyttää YTHS:n omia toimipisteitä missä tahansa kaupungissa. Eli esimerkiksi Helsingissä asuva Centrian opiskelija voi käyttää YTHS:n Helsingissä sijaitsevia toimipisteitä. Yhteistyökumppanin toimipisteillä voi kuitenkin asioida vain ne opiskelijat, jotka on nimetty kyseisen yhteistyökumppanin asiakkaiksi.

Lisätietoja löydät YTHS:n omilta nettisivuilta: https://www.yths.fi/

YTHS-laajennuksen ajankohtaiset asiat ja perustiedot sekä Q&A: YTHS2021

Lisätietoja terveydenhoitomaksun maksamisesta Kelalle: Terveydenhoitomaksu

Hae hallitukseen

HUOM! Hakuaikaa on jatkettu. Viimeinen päivä hakea on sunnuntai 29.11.!

Nyt sinulla on mahdollisuus hakea opiskelijakunta COPSAn hallitukseen toimikaudelle 2021! COPSA on Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestää opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa.  Nyt Sinulla on loistava tilaisuus hakea mukaan toimintaan ja olla mukana vaikuttamassa konkreettisesti opiskelijoiden asioihin.  Hallitus toimii opiskelijakunnan toimeenpanevana elimenä ja hoitaa monia opiskelijakunnan käytännön tehtäviä. Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi hallituksen jäsenet hoitavat omia vastuualueitaan. Hallituksen työkielina ovat suomi ja englanti. Hallituksen jäsenten tehtäviä ovat esimerkiksi opiskelijatapahtumien suunnittelu, liikuntamahdollisuuksien järjestäminen, opiskelijakunnan viestintä ja markkinointi sekä opiskelijoiden edustaminen ja edunvalvonta. Toimikausi uudella hallituksella on 1.1.2021-31.12.2021. Hallitus kokoontuu kuitenkin järjestäytymiskokoukseen jo joulukuussa tämän vuoden puolella.
Etsimme hallitukseen opiskelijoita seuraaviin tehtäviin:

 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen jäseniä 4-9 kpl 

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa ja vastaa esimerkiksi kokousten koollekutsumisesta ja vetämisestä. Hallituksen puheenjohtaja myös edustaa opiskelijakuntaa erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös opiskelijakunnan toiminnanjohtajan esihenkilönä. Hallituksen puheenjohtajan työvelvoite on 21 h/viikko (lukuun ottamatta kesäkausi). Puheenjohtajalle maksetaan palkkio kuukausittain (pois lukien kesäkausi). 
Hallitukseen kuuluu 4-9 jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on omaa vastuualueensa, jotka päätetään järjestäytymiskokouksessa. Vastuualueita ovat seuraavat: varapuheenjohtaja, tapahtumat, hyvinvointi, liikunta, tutorointi, viestintä ja kansainvälisyys. 
Hallitukseen voi hakea kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen.  

Kuinka hakea? Lähetä avoin hakemus osoitteeseen tj@copsa.fi viimeistään 29.11. klo 23.59.
Kerro ainakin seuraavat asiat:

 • Mitä opiskelet ja millä kampuksella
 • Miksi haluat mukaan opiskelijakuntatoimintaan
 • Haetko puheenjohtajaksi vai hallituksen jäseneksi
 • Kerro myös lyhyesti itsestäsi ja mainitse mikäli sinua kiinnostaa tietty vastuualue (vastuualueet listattu ylempänä). 

Hallituksen valitsee opiskelijakunta COPSAn uusi edustajisto. Kaikki hallitushakijat kutsutaan haastatteluun. Hallituksessa toimimisesta saat kokemusta luottamustehtävässä toimimisesta, opintopisteitä, verkostoitumismahdollisuuksia ja lisäksi pääset konkreettisesti vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin. 


 Lisätietoja: 

Anni Virtanen

Hallituksen 2020 puheenjohtaja

anni.virtanen2@centria.fi  


tai 


Roosa-Liina Risikko

Toiminnanjohtaja

tj@copsa.fi

Syksyn tapahtumat

Opiskelijakunta COPSAn hallitus on kokouksessaan 4.9. linjannut syksyn opiskelijatapahtumista seuraavaa:

 • Eka kerta -tapahtumaa ei tänä syksynä järjestetä. Sen sijaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään ryhmäytymisiltoja tutoreiden johdolla.
 • Syyskuussa ei järjestetä ollenkaan opiskelijabileitä.
 • Tursajaisia ei järjestetä lokakuussa. Tapahtuma siirretään turvallisempaan ajankohtaan, joko loppuvuoteen tai ensi kevääseen.
 • Muiden syksyn tapahtumien osalta seurataan tilannetta.

Opiskelijakunta COPSAlle opiskelijoiden turvallisuus ja hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää ja tämän vuoksi emme koe järkeväksi järjestää suuria tapahtumia vielä syyskuussa.

Hyödyllisiä linkkejä

Opiskelijakunta COPSA on koonnut alle listan opiskelijoille hyödyllisista linkeistä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

 

Centrian ohjeistus koronaviruksen vaikutuksista toimintaan:
https://web.centria.fi/esittely/ohjeistus-koronavirusepidemiaan-liittyen

Suomen valtion tiedotukset liittyen koronavirukseen:
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tieto koronaviruksesta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoa opintotuesta ja muista Kelaan liittyvistä asioista:
https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietoa koronaviruksen vaikutuksista opiskeluun:
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen?fbclid=IwAR0vQ56ZMXu3tYyjyToV6j1G0fM-9oLfow6HVasRkpLj_iLI3k6mBY6M-xQ

Kokkolan kaupungin tiedotus koronaviruksesta:
https://www.kokkola.fi/palvelut/turvallisuus/koronavirus/fi_FI/koronavirus/

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden eli Soiten koronasivu:
https://korona.soite.fi/

Pietarsaaren kaupungin tiedotus koronaviruksesta:
https://www.jakobstad.fi/etusivu/

Pietarsaaren sairaanhoitopalveluiden sivut:
https://www.sochv.jakobstad.fi/etusivu/ 

Ylivieskan kaupungin tiedotus koronaviruksesta:
http://www.ylivieska.fi/tiedote

Ylivieskan seudun sairaanhoitopalveluiden sivut:
https://www.kalliopp.fi/ajankohtaista

Maailman terveysjärjestö WHO:n (World health organization) koronavirussivu:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän Nyyti ry:n ohjeet, vinkit ja neuvot kornavirukseen liittyvään ahdistukseen ja huoleen. Sivulla myös yhteystietoja, joihin voi ottaa yhteyttä, jos kärsii ahdistuksesta tai huolesta.
https://www.nyyti.fi/uutinen/kun-koronavirus-aiheuttaa-huolta-ja-jos-epailet-sairastuneesi-koronavirukseen/