Opiskelijakunta

Opiskelijakunta COPSA on opiskelijoita varten. Opiskelijakunnan toimintaa säätelee ammattikorkeakoululaki, jossa on määrätty, että jokaisella ammattikorkeakoululla tulee olla opiskelijakunta. Opiskelijakunnan perustehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta ja opiskelijakunta hoitaa edunvalvontaa sekä koulun sisällä että sen ulkopuolella. Edunvalvonta tarkoittaa, että opiskelijakunta pyrkii pitämään huolen siitä, että opiskelijoilla on mahdollisimman hyvät edellytykset opiskeluun. Osana edunvalvontaa opiskelijakunta osallistuu Centria-ammattikorkeakoulun eri työryhmiin, varmistaen näin, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin heitä koskevissa päätöksenteoissa. Centriassa opiskelijaedustus on mm. seuraavissa työryhmissä:

  • Centrian johtoryhmä
  • Centrian TKI-johtoryhmä
  • Hyvinvointitiimi
  • Centrian osakeyhtiön hallituksen kokouksissa
  • Opotiimi

Opiskelijakunta ottaa vastaan opiskelijapalautetta ja pyrkii parantamaan asioita, joihin opiskelijat eivät ole tyytyväisiä. Opiskelijakunta on myös aktiivisesti yhteydessä muihin opiskelijakuntiin, kattojärjestöömme SAMOKiin (Suomen opiskelijakuntien liitto) sekä maamme päättäjiin. Opiskelijakunta siis huolehtii, että opiskelijoiden ääni kuuluu koulun sisällä sekä koulun ulkopuolella.

Opiskelijakunta COPSA koostuu jäsenistä, hallituksesta, edustajistosta sekä työntekijöistä. COPSAn jäseniä ovat kaikki Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka ovat maksaneet opiskelijakunnan jäsenmaksun eli kaikki ne opiskelijat, joilla on voimassa oleva opiskelijakortti.

Opiskelijakunnassa opiskelijat päättävät ja opiskelijat tekevät. Lisäksi opiskelijakunta järjestää erilaisia opiskelijatapahtumia ja kouluttaa tutoreita.