Edunvalvonta

Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. Edunvalvonta on suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä esimerkiksi ammattikorkeakoulun hallinnon toimielimissä, minne opiskelijakunta valitsee opiskelijaedustajat.

Koulutuspoliittisia asioita ovat kaikki opetukseen liittyvä: Laatu, luentojen ja opintojaksojen järjestäminen sekä opettajien opetuksen taso. Yksiköissä järjestettävät koulutusohjelmakeskustelut ovat hyvä paikka antaa palautetta ja näin viedä mahdollisia epäkohtia omassa koulutusohjelmassa parempaan suuntaan.
Sosiaalipoliittisiin asioihin kuuluvat esimerkiksi: Opintotukeen ja opintososiaalisiin asioihin liittyvät mutkat ja lainsäädäntö. Sosiaalipoliittisiin asioihin kuuluu myös opiskelijan henkinen ja fyysinen jaksaminen. Tällä tarkoitetaan muun muassa opiskeluterveydenhuoltoa ja sen saavutettavuutta.
Opiskelijakunta myös nimeää opiskelijaedustajia ammattikorkeakoulun eri toimielimiin. Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelijakunnan nimeämä opiskelijoiden edustaja on seuraavissa toimielimissä tai työryhmissä:

– Centria-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus

– Centrian johtoryhmä
– Tutkintolautakunta
– Hyvinointitiimi
– Opotiimi
– Turvallisuustyöryhmä
– Laatutyöryhmä
– Ravintolatoimikunta
Opiskelijakunta toimii myös opiskelijoiden tukena ja apuna erilaisissa ongelmatilanteissa.

Voit olla yhteydeyssä opiskelijakuntaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

– olet tyytymätön johonkin opetukselliseen asiaan ammattikorkeakoulussamme (esim. opetuksen laatu, oppimateriaalit, opiskelutilat yms.)

– koet kiusaamista tai häirintää
– sinulla on kehitysehdotuksia liittyen ammattikorkeakoulun toimintaan

Opiskelijan arjessa edunvalvontatyö näkyy esimerkiksi jäsenetuina, liikuntavuoroina, erilaisina tapahtumina ja tutortoimintana. Opiskelijakunta pyrkii neuvottelemaan mahdollisimman kattavasti erilaisia jäsenetuja, joita opiskelijakunnan jäsenet voivat hyödyntää arjessaan.

edunvalvonta1