Edustajisto

Opiskelijakunnan edustajisto käyttää opiskelijakunnassa ylintä päätösvaltaa. Edustajiston vastuulla ovat kaikki suurimmat päätökset, kuten budjetin hyväksyminen ja uuden hallituksen valinta. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa. Edustajiston toimikausi kestää yhden vuoden, tammikuusta joulukuuhun. Edustajistoon voi hakea kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. Edustajiston jäsenet valitaan vaaleilla, jotka järjestetään joka vuosi syyslukukaudella loka-marraskuussa. Edustajistoa johtaa edustajiston puheenjohtaja.

Edustajiston tehtävänä on:
•    valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
•    valita ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
•    valita opiskelijoiden edustajat Centria-ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 luvussa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin
•    valita ja vapauttaa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
•    hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet
•    määrätä jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
•    merkitä tiedoksi hallituksen laatima ja esittelemä kirjanpitolain mukainen tilinpäätös
•    merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
•    päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
•    hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset
•    päättää kiinteistöjen luovuttamisesta tai kiinnittämisesta tai opiskelijakunnan toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta tai ostamisesta.

  • päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista.
 Puheenjohtaja

Anceliga Grönstrand
anceliga.gronstrand@centria.fi

 
 Varapuheenjohtaja

Theo Puronlahti
theo.puronlahti@centria.fi

 

Centria AMK-osakeyhtiön hallituksen opiskelijajäsen

Esko Salminen

esko.salminen@centria.fi

Edustajiston jäsenet

Olga Aaltonen
Miro-Matti Aitto-oja
Erica Andersson
Veikko Hietala
Arttu Hokkanen
Jonna Hytönen
Susanna Kinnunen
Shekinah Landu
Esko Salminen


Edustajiston jäsenille voi laittaa sähköpostia etunimi.sukunimi@centria.fi