Opiskelijan sanakirja

AHOT Eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Alajaosto Opiskelijakunnan osio, joka toimii osittain itsenäisesti tietyllä alueella tai tietyn aiheen parissa. Katso ”COSTO”.

Alumni Esimerkiksi Centriassa alumnilla tarkoitetaan Centriassa aiemmin opiskellutta henkilöä. COPSA-alumni on entinen opiskelijakunta COPSAn toimija.

Approt Muualla Suomessa hyvin yleinen opiskelijatapahtuma. Approilla ideana on kiertää kaupungilla mahdollisimman monta rastipaikkaa ja kerätä mahdollisimman monta leimaa appropassiin.

Centria Housing Tarjoaa Kokkolassa opiskelija-asuntoja.

CentrIO Centrian insinööriopiskelijoiden oma järjestö. CentrIO on Insinööriliiton oma paikallisjaosto. Järjestää opiskelijatapahtumia, joihin kaikki ovat tervetulleita.

COSTO Centrian sosiaali-ja terveysalan opiskelijoiden oma ala-jaosto, joka on osa COPSAa.

Edari eli virallisemmin Edustajisto. Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaakäyttävä toimielin, joka koostuu ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Edustajistoon voi hakea kuka tahansa ammattikorkeakoulun opiskelija ja opiskelijakunnan jäsen. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla. Edustajiston toimikausi on aina yhden vuoden.

Edunvalvonta Opiskelijakunnan tärkein tehtävä. Edunvalvonta on opiskelijakunnan’’näkymätöntä työtä’’, mutta siitä huolimatta hyvin tärkeää. Opiskelijakunta toteuttaa edunvalvontaa esimerkiksi hankkimalla opiskelijoille mahdollisimman hyviä opiskelijakorttietuja, huolehtimalla että opiskelijoiden ääni kuuluu heitä koskevissa päätöksenteoissa (sekä Centriassa että valtakunnallisella tasolla) sekä auttamalla opiskelijoita heidän ongelmissaan liittyen opiskeluun tai kouluun. Centriassa opiskelijakunta nimeää opiskelijaedustajat lukuisiin eri koulun työryhmiin, kuten Centrian osakeyhtön hallitukseen, Centrian johtoryhmään, Hyvinvointitiimiin ja Digitiimiin.

Eka kerta Centriassa Eka kerta tarkoittaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestettävää ensimmäistä opiskelijatapahtumaa. Eka kerrassa suoritetaan hauskoja rastitehtäviä ja tutustutaan muihin ensimmäisen vuoden opiskelijoihin. Eka kertaan kuuluu toki myös jatkobileet. Perinteisesti Eka kerta on järjestetty syyskuussa.

Haalarimerkki Mitä enemmän, sen parempi. Kangasmerkkejä, joita kerätään eri opiskelijatapahtumista. Merkit kiinnitetään haalareihin käsin ompelemalla.

Haalarit Opiskelijan must have –vaate. Haalarit päällä kenellekkään ei jää epäselväksi, että olet opiskelija. Värit vaihtelevat koulujen ja koulutusalojen mukaan. Centriassa liiketalouden opiskelijoilla on mustat haalarit, Kokkolan tekniikan opiskelijoilla keltaiset, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla valkoiset, musiikin opiskelijoilla punaiset, Ylivieskan tekniikan opiskelijoilla violetit, yhteisöpedagogiopiskelijoilla siniset ja Ylivieskan sosiaalialan opiskelijoilla viininpunaiset.

HOPO Tarkoittaa hyvinvointipolitiikkaa. Joissakin opiskelijakunnissa toimii myös oma HOPO eli hyvinvointipolitiikkavastaava henkilö.

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Itslearning Centrian verkko-opiskeluympäristö. ”Itsistä” löydät muunmuassa kurssimateriaalit.

Jymy Yksi Centrian liiketalouden suuntautumisvaihtoehdoista eli johtajuus, yrittäjyys ja markkinointi.

KOPO Koulutuspolitiikka. Joissain opiskelijakunnissa on myös oma KOPO eli henkilö, joka vastaa koulutuspoliittisista asioista.

Liittari tai liko Liittokokous. COPSA osallistuu SAMOKin (kts. alempaa) liittokokoukseen. Liittareissa päätetään järjestöjen toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuudesta.

Lukuvuositarra Opiskelijakortti ei toimi ilman lukuvuositarraa, joka kertoo että kortti on voimassa. Lukuvuositarran saat opiskelijakunnaltasi kun olet maksanut jäsenmaksun.

Opintopiste Kursseista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä opiskelija kerää itselleen opintopisteitä, jotta opiskelija saa kasaan omaan koulutukseensa vaadittavan määrän pisteitä. Yksi opintopiste vastaa 27 työtuntia.

Opiskelijakortti Muovinen tai digitaalinen. Paras keino todistaa, että olet opiskelija. Opiskelijakortti oikeuttaa opiskelijan lukuisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin opiskelijaetuihin. Opiskelijakortilla opiskelija todistaa myös olevansa oman opiskelijakuntansa jäsen.

Opiskelijakunnan jäsen Ammattikorkeakouluopiskelija, joka on maksanut jäsenmaksun opiskelijakunnalleen ja jolla on tästä todisteena voimassa oleva opiskelijakortti.

Opku     Lyhenne sanasta ’’opiskelijakunta’’.                      

OPS  Opintosuunnitelma.

Peppi Centrian käyttämä sähköinen järjestelmä, josta opiskelija löytää opintosuorituksensa. Pepissä opiskelija voi myös ilmoittautua kursseille ja tilata itselleen todituksia.

SAMOK Suomen opiskelijakuntien liitto. Kaikkien Suomen opiskelijakuntien, myös COPSAn kattojärjestö. SAMOK huolehtii siitä, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden ääni kuuluu valtakunnallisella tasolla. SAMOK järjestää myös tapahtumia ja koulutuksia.

Sitsit Yleinen opiskelijatapahtuma/-juhla. Sitsit ovat pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita.

Sopo Eli sosiaalipolitiikka. Monissa opiskelijakunnissa on myös oma sopo, eli henkilö, joka vastaa sosiaalipoliittisista asioista.

TKI Tutkimus, kehitys ja innovaatio. Yksi osa Centriaa.

Triangeli Suomen toiseksi suurin opiskelijaristeily. Triangeli järjestetään aina marraskuun alussa yhteistyössä COPSAn, Seinäjoen opiskelijapalvelun, SAMOn, VAMOKin ja SAMMAKOn kanssa.

Tursajaiset COPSAn tapahtuma ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kokkolassa vuoden suurin opiskelijatapahtuma. Tursajaisissa joukkueet kiertävät rasteilla ympäri kaupunkia ja kilpailevat Tursajaisten voitosta. Jatkobileet kuuluvat asiaan ja perinteisesti jatkoilla bilekansaa viihdyttää kiinnostava esiintyjä.

Tursas Ensimmäisen vuoden opiskelijasta käytettävä nimitys.

Tutor Aloittavien opiskelijoiden tuki ja turva. Tutor toimii uusien opiskelijoiden apuna ja tutustuttaa heidät kouluun, kaupunkiin, opiskelukäytäntöihin ja opiskelijatapahtumiin.

Vujut Vuosijuhlat. Monet opiskelijakunnat (ja muut järjestöt) viettävät  vuosittain vuosijuhlia. Vuosijuhla on nimensä mukaisesti juhla, johon yleensä kuuluu ruokailu ja ohjelmaa ja johon pukeudutaan parhaimpiin.

Yamk Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.            

YTO Aiemmin Ylivieskassa toiminut Ylivieskan yksikön opiskelijoiden oma alajaosto.