Tutorointi

MITÄ TUTORIN TEHTÄVIIN KUULUU?

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tutor on apuna opiskelutaipaleensa aloittaville uusille opiskelijoille. Tutor auttaa uutta opiskelijaa perehtymään talon tapoihin, tutustumaan kanssaopiskelijoihin sekä uuteen opiskelukaupunkiin.

Ammattikorkeakoulussamme tutorointia toteutetaan seuraavanlaisesti:

  • Vertaistutor tutoroi aloittavia tutkinto-opiskelijoita ensimmäisenä lukuvuonna. Toimintakielenä on joko suomi tai englanti, riippuen tutoroitavan ryhmän koulutusohjelmasta.
  • Vaihtaritutor tutoroi Suomeen tulevia vaihto-opiskelijoita, perehdyttäen heitä suomen kulttuuriin sekä opiskeluun ammattikorkeakoulussamme. Toimintakielenä on englanti.

 KUINKA VOIN HAKEA TUTORTOIMINTAAN MUKAAN?

Tutoriksi voi hakea kuka tahansa Centria-ammattikorkeakoulun opiskelija. Tutorhaku alkaa yleensä joulukuussa ja opiskelijoille lähetetään sähköpostia, kun haku on alkanut.

COPSA järjestää uusille tutoreille koulutuksen tehtäviin joka kevät. Koulutus sisältää kaksi paikkakuntakohtaista koulutuspäivää ja yhden viikonloppukoulutuksen, joka on yhteinen kaikille uusille tutoreille.

Tutorina toimimisesta saat opintopisteiden lisäksi esiintymiskokemusta, kehität tiimityöskentelytaitojasi, tapaat uusia ihmisiä ja koet unohtumattomia hetkiä. Tutoriksi voit hakea aina loppuvuodesta käynnistyvässä tutorhaussa. Saat sähköpostiisi hakuohjeet tutorhaun lähetessä. Lisätietoja saat meiltä COPSAsta.