Tutorointi

MITÄ TUTORIN TEHTÄVIIN KUULUU?

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tutor on apuna opiskelutaipaleensa aloittaville uusille opiskelijoille. Tutor auttaa uutta opiskelijaa perehtymään talon tapoihin, tutustumaan kanssaopiskelijoihin sekä uuteen opiskelukaupunkiin.

Ammattikorkeakoulussamme tutorointia toteutetaan seuraavanlaisesti:

  • Vertaistutor tutoroi aloittavia tutkinto-opiskelijoita ensimmäisenä lukuvuonna. Toimintakielenä on joko suomi tai englanti, riippuen tutoroitavan ryhmän koulutusohjelmasta.
  • Vaihtari/Kv-tutor tutoroi Suomeen tulevia vaihto-opiskelijoita, perehdyttäen heitä suomen kulttuuriin sekä opiskeluun ammattikorkeakoulussamme. Toimintakielenä on englanti.

 KUINKA VOIN HAKEA TUTORTOIMINTAAN MUKAAN?

Tutoriksi voi hakea kuka tahansa Centria-ammattikorkeakoulun opiskelija. Tutorhaku alkaa yleensä joulukuussa ja opiskelijoille lähetetään sähköpostia, kun haku on alkanut.

COPSA järjestää uusille tutoreille koulutuksen tehtäviin joka kevät. Koulutus sisältää kaksi paikkakuntakohtaista koulutuspäivää ja yhden viikonloppukoulutuksen, joka on yhteinen kaikille uusille tutoreille.

Tutorina toimimisesta saat opintopisteiden lisäksi esiintymiskokemusta, kehität tiimityöskentelytaitojasi, tapaat uusia ihmisiä ja koet unohtumattomia hetkiä. Tutoriksi voit hakea aina loppuvuodesta käynnistyvässä tutorhaussa. Saat sähköpostiisi hakuohjeet tutorhaun lähetessä. Lisätietoja saat meiltä COPSAsta.

Lukuvuoden 2019-2020 tutorit Centria-ammattikorkeakoulussa:

Liiketalous

 Hoitotyö

Antti Suortamo

Miki Kanninen

Markus Mäkinen

Arttu Koski

Mikael Suikkanen

Milja Kivijärvi

 

antti.suortamo@centria.fi

miki.kanninen@centria.fi

markus.makinen@centria.fi

arttu.koski@centria.fi

mikael.suikkanen@centria.fi

milja.kivijarvi@centria.fi

Ada Antila

Emma Hyyppä

Janina Peltoniemi

Ville Vinkka

ada.antila@centria.fi

emma.hyyppa@centria.fi

janina.peltoniemi@centria.fi

ville-veikko.vinkka@centria.fi

Kemiantekniikka

Tuotantotalous

Jermu Jakola

Santeri Jetsu

 jermu.jakola@centria.fi

santeri.jetsu@centria.fi

Roni Muilu roni.muilu@centria.fi

Tieto- ja viestintätekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Anton Saarenpää

Janita Tokola

anton.saarenpaa@centria.fi

janita.tokola@centria.fi

Jani Känsälä

Toni Lundell

jani.kansala@centria.fi

toni.lundell@centria.fi

Sosionomi

Yhteisöpedagogi

Satu Honkaluoma

Saija Kari

Riina Wennström

satu.honkaluoma@centria.fi

saija.kari@centria.fi

riina.wennstrom@centria.fi

Martti Härkönen

Hanna Pääkkönen

Jenna Tauriainen

martti.harkonen2@centria.fi

hanna.paakkonen@centria.fi

jenna.tauriainen@centria.fi

Musiikki

Nursing

Aaro Elsilä aaro.elsila@centria.fi Sharon Bett

Juho Tiainen

sharon.bett@centria.fi

juho.tiainen@centria.fi

Information technology

Vaihtaritutorit

Vy Huynh vy.huynh@centria.fi Adelina Chachanidze 

Sankalpa Neupane

Paras Sharma

Amir Zafri

adelina.chachanidze@centria.fi

sankalpa.neupane@centria.fi

paras.sharma@centria.fi

amir.azwa@centria.fi