Hae hallitukseen

HUOM! Hakuaikaa on jatkettu. Viimeinen päivä hakea on sunnuntai 29.11.!

Nyt sinulla on mahdollisuus hakea opiskelijakunta COPSAn hallitukseen toimikaudelle 2021! COPSA on Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestää opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa.  Nyt Sinulla on loistava tilaisuus hakea mukaan toimintaan ja olla mukana vaikuttamassa konkreettisesti opiskelijoiden asioihin.  Hallitus toimii opiskelijakunnan toimeenpanevana elimenä ja hoitaa monia opiskelijakunnan käytännön tehtäviä. Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi hallituksen jäsenet hoitavat omia vastuualueitaan. Hallituksen työkielina ovat suomi ja englanti. Hallituksen jäsenten tehtäviä ovat esimerkiksi opiskelijatapahtumien suunnittelu, liikuntamahdollisuuksien järjestäminen, opiskelijakunnan viestintä ja markkinointi sekä opiskelijoiden edustaminen ja edunvalvonta. Toimikausi uudella hallituksella on 1.1.2021-31.12.2021. Hallitus kokoontuu kuitenkin järjestäytymiskokoukseen jo joulukuussa tämän vuoden puolella.
Etsimme hallitukseen opiskelijoita seuraaviin tehtäviin:

  • Hallituksen puheenjohtaja
  • Hallituksen jäseniä 4-9 kpl 

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa ja vastaa esimerkiksi kokousten koollekutsumisesta ja vetämisestä. Hallituksen puheenjohtaja myös edustaa opiskelijakuntaa erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös opiskelijakunnan toiminnanjohtajan esihenkilönä. Hallituksen puheenjohtajan työvelvoite on 21 h/viikko (lukuun ottamatta kesäkausi). Puheenjohtajalle maksetaan palkkio kuukausittain (pois lukien kesäkausi). 
Hallitukseen kuuluu 4-9 jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on omaa vastuualueensa, jotka päätetään järjestäytymiskokouksessa. Vastuualueita ovat seuraavat: varapuheenjohtaja, tapahtumat, hyvinvointi, liikunta, tutorointi, viestintä ja kansainvälisyys. 
Hallitukseen voi hakea kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen.  

Kuinka hakea? Lähetä avoin hakemus osoitteeseen tj@copsa.fi viimeistään 29.11. klo 23.59.
Kerro ainakin seuraavat asiat:

  • Mitä opiskelet ja millä kampuksella
  • Miksi haluat mukaan opiskelijakuntatoimintaan
  • Haetko puheenjohtajaksi vai hallituksen jäseneksi
  • Kerro myös lyhyesti itsestäsi ja mainitse mikäli sinua kiinnostaa tietty vastuualue (vastuualueet listattu ylempänä). 

Hallituksen valitsee opiskelijakunta COPSAn uusi edustajisto. Kaikki hallitushakijat kutsutaan haastatteluun. Hallituksessa toimimisesta saat kokemusta luottamustehtävässä toimimisesta, opintopisteitä, verkostoitumismahdollisuuksia ja lisäksi pääset konkreettisesti vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin. 


 Lisätietoja: 

Anni Virtanen

Hallituksen 2020 puheenjohtaja

anni.virtanen2@centria.fi  


tai 


Roosa-Liina Risikko

Toiminnanjohtaja

tj@copsa.fi