Opiskelijan terveydenhuolto muuttuu – YTHS tulee 1.1.2021

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto muuttuu 1.1.2021 kun ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n piiriin.

Mikä ihmeen YTHS? 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS on säätiö, joka tuottaa terveydenhoitopalveluita korkeakouluopiskelijoille. Vuoden 2021 alusta palvelut laajenevat myös AMK-opiskelijoille. Tähän asti YTHS:n palveluita ovat voineet käyttää ainoastaan yliopisto-opiskelijat. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakoulujen opiskelijoille. 

Ketkä voivat käyttää YTHS:n palveluita?

YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi lukukaudelle ja maksaneet terveydenhoitomaksun. Eli palveluiden piiriin kuuluvat AMK- ja YAMK-opiskelijat, jotka suorittavat tutkintoa, riippumatta siitä opiskeleeko monimuotona vai päivätoteutuksena ja onko suomalainen vai kansainvälinen opiskelija. Palveluiden ulkopuolelle jäävät esim. polkuopiskelijat ja vaihto-opiskelijat.

Paljonko YTHS maksaa?

YTHS:n rahoitus perustuu korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuihin (23 %) ja valtion rahoitukseen (77 %). 

Terveydenhoitomaksu on opiskelijalle pakollinen ja se on veroluonteinen. Opiskelijat maksavat sen suoraan Kelalle. Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen perusteella vuosittain.

Terveydenhoitomaksun suuruus vuonna 2021 on 71,60 euroa lukuvuodessa. Maksu on suoritettava kahdessa erässä siten, että lukukausikohtainen maksu on 35,80 euroa.

Käyntimaksuja palveluissa ei ole. YTHS perii maksun vain perumatta jääneistä ajoista.

Miten terveydenhoitomaksu maksetaan?

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

Ensimmäisen kerran amk-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Kela ei lähetä opiskelijoille laskua vaan maksu maksetaan omatoimisesti Kelan asiointipalvelussa.  

Terveydenhoitomaksu ei ole vapaaehtoinen vaan jokaisen läsnäolevan tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan opiskelijan tulee se maksaa. Jos et maksa terveydenhoitomaksua, kun olet saanut maksumuistutuksen, terveydenhoitomaksu ja viivästymismaksu voidaan kuitata ilman suostumustasi sinulle maksettavasta opintorahasta. Jos et saa opintorahaa tai muu syy estää kuittaamisen, terveydenhoitomaksu siirretään ulosottoviranomaisen perittäväksi. Pyynnöstäsi maksu voidaan kuitata myös muusta Kelan maksamasta etuudesta.

Mitä palveluita YTHS tarjoaa?

YTHS tarjoaa opiskelijoille perusterveydenhuollon palveluita, esimerkiksi seuraavia:

 • Terveydenhoitajan, lääkärin, suuhygienistin ja hammaslääkärin vastaanotto (myös etänä)
  • Määräaikaiset terveystarkastukset
 • Fysioterapia, ravitsemusterapia
 • Laboratoriotutkimukset, kuvantamistutkimukset
 • Raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys, sukupuolitautien etätestaus, neuvonta
 • Tartuntatautien ehkäisy: rokotukset, matkailuterveys
 • Tartuntatautilain ja muun lainsäädännön edellyttämät opiskeluun liittyvät tutkimukset, todistukset ja lausunnot
 • Ryhmätoiminta ja verkkokurssit
 • Opiskeluyhteisötyö ja opiskeluympäristön tarkastukset
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Psykologit ja psykiatrit, psykiatriset sairaanhoitajat, lyhytterapiat
 • Opiskelualaan liittyvä puheterapia

YTHS:n palveluihin eivät kuulu esimerkiksi päivystystoiminta, erikoissairaanhoidon palvelut, pitkäaikaissairaudet, joiden seuranta kuuluu erikoissairaanhoidon puolelle (esim. syöpätaudit, reuma, psykoosisairaudet), sairauden diagnosoinnissa tarvittavat erityistutkimukset (YTHS:llä tulee kuitenkin tunnistaa näiden tarve ja ohjata opiskelija eteenpäin), hoitoon tai opiskeluun liittymättömät todistukset, neuvolapalvelut.


Missä YTHS:n toimipisteet sijaitsevat?

Kokkola:
Kokkolaan tulee YTHS:n oma toimipiste ilman suunterveydenhoitoa. Toimipistee tulee Talonpojankadun kampukselle yliopistokeskuksen tiloihin. Kokkolassa opiskelijat saavat siis perusterveydenhoitopalvelut YTHS:n omalta toimipisteeltä ja suunterveydenhoidon palvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Suunterveydenhoidon palveluiden tuottaja ei ole vielä tiedossa.

Pietarsaari: Pietarsaareen tulee YTHS:n yhteistyökumppanin toimipiste. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Pietarsaaressa Centrian opiskelijat saavat perusterveydenhoitopalvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Pietarsaaressa palvelut tarjoaa Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Pietarsaaren opiskelijat voivat kuitekin käyttää YTHS:n omia verkkopalveluita. Suunterveydenhoidon palveluista ei ole vielä tietoa.

Ylivieska: Ylivieskaan tulee YTHS:n yhteistyökumppanin toimipiste. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Ylivieskassa Centrian opiskelijat saavat perusterveydenhoitopalvelut YTHS:n yhteistyökumppanin toimipisteeltä. Ylivieskassa palvelut tarjoaa Suomen Terveystalo Oy. Ylivieskan opiskelijat voivat kuitenkin käyttää YTHS:n omia verkkopalveluita. Suunterveyden palveluista ei ole vielä tietoa.

YTHS:n palveluiden piirissä olevat opiskelijat voivat kuitenkin käyttää YTHS:n omia toimipisteitä missä tahansa kaupungissa. Eli esimerkiksi Helsingissä asuva Centrian opiskelija voi käyttää YTHS:n Helsingissä sijaitsevia toimipisteitä. Yhteistyökumppanin toimipisteillä voi kuitenkin asioida vain ne opiskelijat, jotka on nimetty kyseisen yhteistyökumppanin asiakkaiksi eli kyseisessä kaupungissa opiskelevat.

Lisätietoja löydät YTHS:n omilta nettisivuilta: https://www.yths.fi/

YTHS-laajennuksen ajankohtaiset asiat ja perustiedot sekä Q&A: YTHS2021

Lisätietoja terveydenhoitomaksun maksamisesta Kelalle: Terveydenhoitomaksu