Uusi opiskelijoiden edustaja Centria-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukseen

Ammattikorkeakoululain mukaan jokaisen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksessa tulee olla opiskelijaedustaja, joka on hallituksen täysivaltainen jäsen.

Opiskelijakunta COPSAn sääntöjen mukaan opiskelijoiden edustajan osakeyhtiön hallitukseen valitsee opiskelijakunnan edustajisto.

Haku oli auki 20.3.-3.4. Hausta tiedotettiin sähköpostitse kaikkia Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Opiskelijakunta COPSAn edustajisto haastatteli kaikki hakijat ja valitsi uuden opiskelijoiden edustajan kokouksessaan 4.4.2019.

Uusi opiskelijoiden edustaja Centria-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksessa on toisen vuoden liiketalouden opiskelija Reetta Ahonen.

Ahosen valinta vahvistetaan 25.4. olevassa yhtiökokouksessa ja hänen toimikautensa alkaa välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Toimikausi kestää kevään 2020 yhtiökokoukseen saakka.