Edustajistovaalit 2020

Opiskelijakunta COPSAn keskusvaalilautakunta kokousti 19.10.2020 ja totesi tämän syksyn edustajistovaalit ns. sopuvaaleiksi, koska ehdokkaita oli vähemmän kuin täytettäviä paikkoja. Täytettäviä paikkoja oli 11 ja ehdokkaita kuusi ja opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti ehdolle asettuneet kuusi opiskelijaa valittiin suoraan edustajiston jäseniksi. 

Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan kuitenkin edustajiston koko on 9-11 henkeä eli tämän vuoksi järjestämme täydennysvaalin, jossa haetaan vielä viittä edustajiston varsinaista jäsentä sekä varajaäseniä. Ehdolle  asettuminen täydennysvaaleissa on mahdollista 20.10.-2.11. 

Mitä edustajisto tekee?

Opiskelijakunnan edustajisto käyttää opiskelijakunnassa ylintä päätösvaltaa. Edustajiston vastuulla ovat kaikki suurimmat päätökset, kuten budjetin hyväksyminen ja uuden hallituksen valinta. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa. Edustajistoon voi hakea kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen.  Edustajistoa johtaa edustajiston puheenjohtaja. Edustajiston jäsenet osallistuvat yhdessä COPSAn hallituksen kanssa mm. ständeilyyn, tapahtumalippujen myyntiin, tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, opiskelijakunnan markkinointiin jne. Toimikausi uudella edustajistolla on 1.1.2021-31.12.2021. 

Ehdolle asettuminen

Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. Merkki jäsenyydestä on voimassa oleva opiskelijakortti, joko muovinen AMK-opiskelijakortti (jossa on COPSAn logo) tai Pivon digitaalinen opiskelijakortti (jossa on COPSAn logo).   

Ehdolle asetutaan täyttämällä sähköinen lomake (linkki alempana). Lomakkeelle lisätään myös ehdokasvalokuva. Ehdolle asettuminen on mahdollista 20.10.-2.11.2020. Ehdolle asetutaan joko joltain listalta tai sitoutumattomana ehdokkaana. 

Vaalit

Täydennysvaalissa edustajistoon valitaan 5 varsinaista edustajaa ja lisäksi maksimissaan 11 varajäsentä. Vaalitapana edustajistovaaleissa on henkilökohtainen suhteellinen listavaali. Tämä tarkoittaa sitä, että edustajistoon haetaan joltain vaalilistalta tai sitoutumattomana. Vaalilistan voi perustaa kuka tahansa opiskelijakunnan vaalikelpoinen jäsen. Yleensä esimerkiksi saman alan opiskelijat tai saman aatteen edustajat ovat samalla listalla. Äänestäjä äänestää siis ehdokkaan lisäksi myös tämän edustamaa listaa. Jokaisen vaalilistan ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vaaliliiton ensimmäiselle ehdokkaalle vertailuluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet siitä (1/2), kolmannelle yksi kolmasosa (1/3), jne. Näin laskettu vertailuluku on lopullinen vertailuluku. Kaikki ehdokkaat järjestetään heidän lopullisten vertailulukujensa mukaan. Saman vertailuluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Vaaliliittoon kuulumattoman eli sitoutumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on hänen lopullinen vertailulukunsa.Tämän jälkeen julistetaan valituiksi suurimman vertailuluvun saaneista lähtien niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja.

Äänestäminen

Äänioikeus vaaleissa on kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä. Täydennysvaalin äänestys järjestetään sähköisesti 11.11. Jokainen äänioikeutettu saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen äänestyslinkin ja sitä voi käyttää vain kerran. 

Vaalilistan perustaminen

Kuka tahansa vaalikelpoinen opiskelijakunnan jäsen voi perustaa vaalilistan. Lista perustetaan täyttämällä alla oleva vaalilistan perustamislomake ja toimittamalla se COPSAlle (tarkemmat ohjeet lomakkeessa). Lomakkeelle täytetään listan edustajan tiedot sekä vaalilistan nimi. Listan edustajan ei tarvitse olla itse ehdolla, mutta hän voi olla myös itse ehdolla ja osa listaa. HUOM! Vaalilistaa perustaessa sinun ei tarvitse täyttää listalle ilmoittautuvien tietoja. Riittää, että täytät omat tietosi ja vaalilistan nimen. Ehdokasasettelun päätyttyä pyydämme vaalilistojen edustajia käymään läpi listoille ilmoittautuneet ehdokkaat ja lisäämään heidät listalle.

Ehdolle asettumislomake 

vaalilistanperustamisasiakirja2020

vaaliohjesääntö