Jäsenyyden ehdot


 Opiskelijakortin myöntämisehdot: 

 • Suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää amk-tutkintoa Centria-ammattikorkeakoulussa. 
 • Olet ilmoittautunut läsnä olevaksi lukukaudelle/lukuvuodelle. 
 • Liityt jäseneksi omaan opiskelijakuntaasi. 

Lisäksi: 

 • Jäsenyys on voimassa automaattisesti maksamasi ajan. Jos liityt jäseneksi koko tutkintosi ajaksi, jäsenyys on voimassa automaattisesti maksetun ajan. Jäsenyyskausien siirrosta tulee ilmoittaa erikseen opiskelijakunnalle.  
 • Vaihto-opiskelijat ja muuntokoulutus opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan opiskelijakortin 
 • Olet vastuussa antamiesi tietojen oikeellisuudesta, opiskelijakortin väärinkäyttö on rangaistava teko. 

Digitaalinen opiskelijakortti 

 • Digitaalisen kortin voimassa olo päivittyy automaattisesti, jos jäsenmaksu on maksettu ja jäsenyyden ehdot täyttyvät.
 • Digitaalinen opiskelijakortti lakkaa välittömästi toimimasta, kun jäsenyyden ehdot eivät enää täyty.

Jäsenyyskaudet 

Jäsenyyskausien kesto on ennalta määrätyn ajan mittainen, eli yhden lukuvuoden tai lukukauden. 

 • Syyslukukauden jäsenyys on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun. 
 • Kevätlukukauden jäsenyys on voimassa saman vuoden syyskuun loppuun.  
 • Koko lukuvuoden jäsenyys on voimassa seuraavan vuoden syyskuun loppuun. 

Opiskelija on oikeutettu opiskelijakunnan jäsenyyteen niille lukukausille, joille hän on maksanut jäsenyyden ja jäsenyyden ehdot täyttyvät. Mikäli opiskelija on poissaolevana, hän voi siirtää jäsenyyskausia myöhemmäksi ilmoittamalla siitä opiskelijakunnalle.

Jäsenyyden jatkaminen 

Jäsenyyden jatkaminen on mahdollista vain, jos kortin myöntämisehdot täyttyvät. Jos opiskelija valmistuu syyslukukaudella, hän ei ole oikeutettu kevätlukukauden jäsenyyteen, vaikka olisi maksanut jäsenmaksun koko lukuvuodelle.  

Jäsenyyttä jatkaessa lukuvuosi/-kausi tarra luovutetaan ainoastaan korttiin, jossa on COPSAn logo. Tarra on liimattava suoraan korttiin, joten sitä ei voi saada postitse. 

Voimassaolo 
Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi.