Edunvalvonta

Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. Edunvalvonta on suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä esimerkiksi ammattikorkeakoulun hallinnon toimielimissä, minne opiskelijakunta valitsee opiskelijaedustajat.

Koulutuspoliittisia asioita ovat kaikki opetukseen liittyvä: Laatu, luentojen ja opintojaksojen järjestäminen sekä opettajien opetuksen taso. Yksiköissä järjestettävät koulutusohjelmakeskustelut ovat hyvä paikka antaa palautetta ja näin viedä mahdollisia epäkohtia omassa koulutusohjelmassa parempaan suuntaan.

Sosiaalipoliittisiin asioihin kuuluvat esimerkiksi: Opintotukeen ja opintososiaalisiin asioihin liittyvät mutkat ja lainsäädäntö. Sosiaalipoliittisiin asioihin kuuluu myös opiskelijan henkinen ja fyysinen jaksaminen. Tällä tarkoitetaan muun muassa opiskeluterveydenhuoltoa ja sen saavutettavuutta. Tiesithän, että opiskelijana sinulla on oikeus terveydenhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, myös suun terveydenhuoltoon.

Opiskelijan arjessa edunvalvontatyö näkyy esimerkiksi opiskelijakorttietuina, liikuntavuoroina, erilaisina tapahtumina ja tutortoimintana. Opiskelijakunta haluaa saada mahdollisimman kattavasti erilaisia korttietuja, joita opiskelijakunnan jäsenet voivat hyödyntää arjessaan.