Hallitus

YLEISTÄ

Hallitus toimii opiskelijakunnan toimeenpanevana elimenä ja hoitaa monia opiskelijakunnan käytännön tehtäviä. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. Haku hallitukseen on syyslukukaudella ja hakuaika sekä hakuohjeet ilmoitetaan sähköpostitse. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä hallitusjäsenet vuosittain. Hallituksen toimikausi on tammikuusta joulukuuhun. Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi hallituksen jäsenet hoitavat omia vastuualueitaan.

VASTUUALUEET

PUHEENJOHTAJA

Hallituksen puheenjohtaja toimii hallituksen ja opiskelijakunnan toiminnanjohtajan esimiehenä ja hänellä on vastuu hallituksen toiminnasta. Puheenjohtaja edustaa opiskelijoita ja opiskelijakuntaa esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoulun johtoryhmän kokouksissa. Puheenjohtaja vastaa myös hallituksen ja edustajiston välisestä viestinnästä ja yhteistyöstä.

VARAPUHEENJOHTAJA

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan apuna ja hoitaa tarvittaessa tämän tehtäviä.

TUTORVASTAAVA

Tutorvastaava vastaa yhdessä työntekijöiden kanssa uusien tutoreiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja tutorotoiminnan koordinoinnista.

KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA

Kansainvälisyysvastaavan tärkein tehtävä on toimia linkkinä opiskelijakunnan ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä.

VIESTINTÄVASTAAVA

Opiskelijakunnan viestintävastaava on vastuussa siitä, että opiskelijakunnan viestintä on mahdollisimman selkeää ja toimivaa sisällöltään ja ulkoasultaan ja että viestintää hoidetaan oikeiden kanavien kautta, sisäisesti ja ulkoisesti.

HYVINVOINTIVASTAAVA

Hyvinvointivastaava pitää huolta opiskelijahyvinvoinnista. Opiskelijoiden jaksaminen, sekä epäkohtiin puuttuminen ja opiskelijoiden tukeminen kuuluvat hyvinvointivastaavan tärkeimpiin tehtäviin.

LIIKUNTAVASTAAVA

Liikuntavastaavan päävastuulla ovat opiskelijoiden liikuntavuorot sekä opiskelijoille järjestettävät liikuntatapahtumat. Liikuntavastaava toimii COPSAn alajaoston Kokkolan opiskelijaurheilijoiden (KOU) puheenjohtajana.

TAPAHTUMAVASTAAVA

Tapahtumavastaava on vastuussa opiskelijakunnan järjestämien tapahtumien, kuten opiskelijabileiden ja -risteilyjen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hallitus 2022

PääsukeneSonja
Puheenjohtaja

Sonja Pääsukene

sonja.paasukene@centria.fi

KujalaAkseli
Varapuheenjohtaja & Liikunta

Akseli Kujala

akseli.kujala@centria.fi

Tapahtumat

Aino Nousiainen

aino.nousiainen@centria.fi

Miisa Kattelus

miisa.kattelus@centria.fi

Tutorointi & kansainvälisyys
Hyvinvointi & viestintä

Janika Nikkinen

janika.nikkinen@centria.fi

Kansainvälisyys

Larissa Nducho

larissa.nducho@centria.fi