Edustajistovaalit 2022

Opiskelijakunta COPSAn edustajistovaalit 2022

Ehdolle asettuminen edustajistoon on avoinna 2.11.-16.11.2022

Edustajistovaalien sähköinen äänestys 30.11.2022

Mitä edustajisto tekee?
Opiskelijakunnan edustajisto käyttää opiskelijakunnassa ylintä päätösvaltaa. Edustajiston vastuulla ovat kaikki suurimmat päätökset, kuten budjetin hyväksyminen ja uuden hallituksen valinta. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa. Edustajistoon voi hakea kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. Edustajistoa johtaa edustajiston puheenjohtaja. Edustajiston jäsenet osallistuvat yhdessä COPSAn hallituksen kanssa mm. ständeilyyn, tapahtumalippujen myyntiin, tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, opiskelijakunnan markkinointiin jne. Toimikausi uudella edustajistolla on 1.1.2023-31.12.2023.


Ehdolle asettuminen
Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. Merkki jäsenyydestä on voimassa oleva opiskelijakortti, joko muovinen AMK-opiskelijakortti (jossa on COPSAn logo), Pivon tai Slicen digitaalinen opiskelijakortti (jossa on COPSAn logo).
Ehdolle asetutaan täyttämällä sähköinen lomake (linkki alempana). Ehdolle asettuminen on mahdollista 2.11-16.11.2022. Ehdolle asetutaan joko joltain listalta tai sitoutumattomana ehdokkaana.


Vaalit
Edustajiston vaaleissa valitaan11 varsinaista edustajaa ja lisäksi maksimissaan 11 varajäsentä. Vaalitapana edustajistovaaleissa on henkilökohtainen suhteellinen listavaali. Tämä tarkoittaa sitä, että edustajistoon haetaan joltain vaalilistalta tai sitoutumattomana. Vaalilistan voi perustaa kuka tahansa opiskelijakunnan vaalikelpoinen jäsen. Yleensä esimerkiksi saman alan opiskelijat tai saman aatteen edustajat ovat samalla listalla. Äänestäjä äänestää siis ehdokkaan lisäksi myös tämän edustamaa listaa. Jokaisen vaalilistan ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vaaliliiton ensimmäiselle ehdokkaalle vertailuluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet siitä (1/2), kolmannelle yksi kolmasosa (1/3), jne. Näin laskettu vertailuluku on lopullinen vertailuluku. Kaikki ehdokkaat järjestetään heidän lopullisten vertailulukujensa mukaan. Saman vertailuluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Vaaliliittoon kuulumattoman eli sitoutumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on hänen lopullinen vertailulukunsa. Tämän jälkeen julistetaan valituiksi suurimman vertailuluvun saaneista lähtien niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja.


Äänestäminen
Äänioikeus vaaleissa on kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä. Täydennysvaalin äänestys järjestetään sähköisesti 30.11.2022 Jokainen äänioikeutettu saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen äänestyslinkin ja sitä voi käyttää vain kerran.


Vaalilistan perustaminen
Kuka tahansa vaalikelpoinen opiskelijakunnan jäsen voi perustaa vaalilistan. Lista perustetaan täyttämällä alla oleva vaalilistan perustamislomake ja toimittamalla se COPSAlle (tarkemmat ohjeet lomakkeessa). Lomakkeelle täytetään listan edustajan tiedot sekä vaalilistan nimi. Listan edustajan ei tarvitse olla itse ehdolla, mutta hän voi olla myös itse ehdolla ja osa listaa. HUOM! Vaalilistaa perustaessa sinun ei tarvitse täyttää listalle ilmoittautuvien tietoja. Riittää, että täytät omat tietosi ja vaalilistan nimen. Ehdokasasettelun päätyttyä pyydämme vaalilistojen edustajia käymään läpi listoille ilmoittautuneet ehdokkaat ja lisäämään heidät listalle.

https://www.lyyti.fi/reg/Ehdolle_asettuminen_Opiskelijakunta_COPSAn_edustajistoon_2023_0595